پروفایل

sani

"خدا جون وقتي مرا نقاشي مي كردي زيبا نقاشي كردي ممنون !!! سالم نقاشي ام كردي بازم ممنون !!! بـا غـرور نقاشي كردي بازم ممنون !!! ولي آخه خدا جون چرا تنها نقاشي ام كردي؟؟؟؟؟؟"

sani آفلاین

پیام خصوصی

پروفایل

نام:

ساناز

جنسیت:

زن

محل زندگی:

شیراز ساکن

وارد شده:

27 July 2015

آخرین بازدید:

4 October 2017 15:21

بازی کرده:

2

دیدگاه ها:

0

پستهای انجمن:

0

دیدگاه های پروفایل